Aanmeldingsformulier beursen

 

Praktijk "de Lichtster"

 

Reiki-Grandmaster & Spiritueel Counseler Hans

Paragnostieke consulten

Healing consulten

Huisreinigingen

Reiki cursussen

Paranormale beursen

“de Lichtster” beurzen   2017   "Zalencentrum  De Stolp  Violierenplein 101  Apeldoorn"

 

 Deelnameformulier, Algemene voorwaarden en Beursdatums 

Inschrijfformulier  standhouder 

Spirituele Beurs(zen)  2017

datums: 9 April

datums: 10 September

datums: 10 December

Ondergetekende wenst deel te nemen:

 

 

Bedrijfsnaam:

 

 

Contactpersoon:

Voorletters:

 

Correspondentie adres:

Postcode:

Plaats:

Factuur adres:

Postcode: 

Plaats:

Telefoonnummer:

Mobielnummer: 

 

E-mail:

Website:

K.v.K.

Namen deelnemers  

 

 

Ik neem deel met de volgende diensten en / of producten:

 

..................................................................................

 

ik wil graag een lezing geven met hetvolgende onderwerp:

   opbouwen:              

Zondag        vanaf 08.30 uur.

..................................................................................

 

Ik heb aan standruimte nodig:

openingstijd:         

  Zondag     11.00 tot 17.00 uur.

 ..................................................................................

afbouwen:            

  Zondag            na  17.00 uur.

Paranormale Beursen

 

2017

1

9-4-2017

 

PARANORMALE BEURS

De Stolp Violierenplein 101

Apeldoorn

10-9-2017

 

PARANORMALE BEURS

De Stolp Violierenplein 101

Apeldoorn

2

3

10-12-2017

 

PARANORMALE BEURS

De Stolp Violierenplein 101

Apeldoorn

 

 

Op een andere manier kijken en bezig zijn met mensen en hun problemen heeft altijd mijn bijzondere interesse gehad. Op een andere manier werken en kijken naar spiritualiteit, in de wereld, waarin wij nu leven , maar dan met 2 benen op de grond staan in de realiteit van vandaag was en zal altijd mijn uitgangspunt zijn.

Elk probleem heeft altijd een oorzaak. Wil je het oplossen of zichtbaar maken, dan zal je aan de oorzaak wat moeten doen.

Op het moment dat je weet waar de oorzaak ligt, slechts dan is de oplossing nabij.

 

In de jaren dat ik meeloop en bezig ben in de spirituele wereld zie je vaak mensen die op zichzelf heel zuiver bezig zijn toch verdwijnen. De belangrijkste oorzaak is vaak dat ze zichzelf hebben vergeten en veel te veel met die ander bezig zijn. Ze zijn zowel letterlijk als figuurlijk opgebrand. Spiritualiteit vraagt naast inzet ook heel veel energie. Valkuilen te over, eerlijk gezegd het is moeilijk om los te laten. Je wilt er voor die ander zijn een oplossing bieden aan zijn of haar probleem. Doch het is het probleem van die ander. De achterliggende gedachte is dat diegene die spiritueel actief is de behoefte heeft aan een onafhankelijk klankbord. Een klankbord, een adviseur, een vertrouwens persoon op spiritueel gebied. Een mentor die er voor kan zorgen dat je met beide benen in de realiteit van vandaag staat. Een mentor die er voor kan zorgen dat je jezelf niet op de achtergrond gaat plaatsen. Als je zelf niet goed in je vel zit, aan wie kan je dan in vertrouwen vertellen wat je bezig houdt??

Het vervelendste is dat je met je hoofd in de wolken gaat zitten en je mentor maakt je duidelijk dat jij de belangrijkste persoon in je leven op aarde bent. Een mentor die je de oplossing kan geven vanuit zuiverheid in spiritualiteit hoe te handelen. 

 

Voor standprijzen neem dan even contact met mij op via facebook.

 

 alle Lichtster beurzen zijn GRATIS  ENTREE

 

meldt je aan voor deze mooie gezellige beurzen

 

een simpel mailtje met alle gevraagde gegevens erin is al meer dan voldoende  (waarom moeilijk doen als het makkelijk kan)

Algemene voorwaarden;

#3) Inschrijving voor deelname aan de beurs geschiedt door een mail te sturen naar; delichtster@hotmail.nl compleet met de benodigde informatie welke worden gevraagd in het inschrijfformulier en voorzien van handtekening door uw initialen erbij te zetten of jouw naam.

#4) Alleen ondertekende inschrijvingen, binnengekomen via de mail worden in behandeling genomen.

#6) De standhouder is gehouden de door hem/haar gehuurde ruimte na gebruik achter te laten in dezelfde staat als deze door "de Lichtster" aan hem/haar ter beschikking is gesteld.

#7) Als standhouder dien je de beurstijden zoals bovenstaand staat aangegeven in acht te nemen en aan te houden. Bij overschrijding van deze tijden kan uitsluiting van andere beurzen tot gevolg hebben.

#8) De gevraagde consultprijzen zijn vastgesteld tot 15,00 euro per consult(lager mag altijd) en moet voor iedereen duidelijk zichtbaar te lezen zijn. Hoger wordt niet meer geaccepteerd.

#9) Verzekering: Elke vorm van verzekering tegen welk risico dan ook is niet inbegrepen en voor eigen risico. We adviseren je zelf een zogenaamde  transport en verblijfsverzekering af te sluiten  t.b.v. jouw eigendommen. Tevens aanvaard "de Lichtster" geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot diefstal, vermissing of schade aan of van goederen en/of personen.

#1) "de Lichtster" is niet verantwoordelijk voor de belastingafdracht of BTW opgave(n) en KvK inschrijvingen van de standhouders/deelnemers. "de Lichtster" aanvaardt derhalve dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Per 1 juli 2010 is inschrijving bij de KvK officieel verplicht.

#2) Betaling van de factuur geschiedt alleen door het verschuldigde bedrag uiterlijk 11/2 week voor aanvang van de beursdag over te maken op "de Lichtster" rekening , mits anders afgesproken met "de lichtster". Je ontvangt minimaal 3 weken voor de beurs een factuur via de mail. Bij geen betaling, ontvang je eerst 2x een herinnering, daarna dragen wij het over aan ons incassobureau B.Willems te Deventer, waarbij de incassokosten en de verstreken rente volledig voor rekening van de standhouder/deelnemer zullen komen. Wij verzoeken jouw het niet zo ver te laten komen, en rekenen op jouw medewerking in deze. (ingang per 2016)

#5) Ondergetekende inschrijvingen met naam van de standhouder/deelnemer via de mail zijn bindend, ga je automatisch accoord met de voorwaarden en verplicht je tot betaling van het factuurbedrag.

#10) Indien je zonder annulering niet op de beurs komt, bent je het gehele standgeld verschuldigd. Annuleringen en wijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren, via email. Telefonisch alleen op de beursdag zelf. Bij geen gehoor altijd inspreken.

Annuleringsregeling :

 

- Annuleren tussen 4 en 7 dagen voor aanvang v.d. beurs : 50 % v.d standhuur .

 

- Annuleren tussen 0 en 3 dagen voor aanvang v.d. beurs : 100 % v.d. standhuur.

 

"zie punt 2 bij geen gehoor geven van betaling"

Contactgegevens  Gewoon Hans "de Lichtster" beurzen: 

   06-47578993 (bij geen gehoor even inspreken, ik bel dan binnen 48 uur terug)

"de Lichtster" Deventer © 2011 •  Gewoon Hans •

 

     Alles op deze website valt onder copyright. Alleen met toestemming mag je iets kopiëren.